ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021

تشکر و سپاس

تشکر و سپاس از نیکوکاران عزیز...

احسان و ايثار هم ميهنان دلسوز و دردآشنا تا به امروز عامل عمده تامين نيازهای مالی و حل مشكلات خانواده های تحت پوشش و از همه مهمتر تدارك هزينه سنگين تعليم و تربيت نونهالان بی پناه بوده است و وابستگی موسسه به همت والای عزيزان نيكوكار برای خدمتگزاران موسسه افتخاری بزرگ و درخور ستايش است.

بنابراين از تمامی نيكوكاران دردآشنا كه تا به امروز با كمك های مالی و يا همفكری های ارزشمند خويش