ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021
توزیع بخاری های نفتی بین خانوارهای دارای کودک بی پناه و فاقد هر گونه وسایل گرمایشی در کوره پز خانه های خاورشهر

توزیع بخاری های نفتی بین خانوارهای دارای کودک بی پناه و فاقد هر گونه وسایل گرمایشی در کوره پز خانه های خاورشهر

هرچند اکثر کوره پزخانه های تهران در منطقه خاور شهر رو به تعطیلی نهاده اند اما زندگی در خرابه های آن با انبوهی از زباله به وسعت صدها هکتار همچنان جاری است.
با همت و یاری شما مرحله اول از توزیع بخاری های نفتی بین خانوارهای دارای کودک بی پناه و فاقد هر گونه وسایل گرمایشی در کوره پز خانه های خاور شهر آغاز شد.

 

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه