ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021
تهیه پوشاک و لوازم گرمایشی کودکان بی پناه

تهیه پوشاک و لوازم گرمایشی کودکان بی پناه

🌀با فرا رسیدن سرمای زودرس کودکان بی پناه نیازمند پوشاک و لوازم گرمایشی مازاد بر نیاز شما هستند.
آنها را فراموش نکنیم.

تلفن:6-86020082

 

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه