ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021

آشنایی باما

کمک در یک نگاه...

اين موسسه در قالب يك سازمان مردم نهاد و با انگيزه ي دفاع و حمايت همه جانبه از حقوق كودكان محروم و بي پناه زير 18 سال مي پردازد. کمک سازماني است مستقل غير دولتي و غير سياسي و غير انتفاعي اما منتقد و پرسشگر كه خود را موظف به دفاع و حمايت همه جانبه از حقوق كودكان محروم و بي پناه و تلاش در جهت تامين نيازهاي اساسي مادي و معنوي آنها مي داند.

اهداف

اهداف موسسه کمک...

مؤسّسة غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه _کمک با شعار (کودک محبت کرامت) یک سازمان غیردولتی، خیریه و مردم نهادی است که و برابر بند الف از ماده 9 اساسنامه خود به دفاع همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه می پردازد و در زمینه های فرهنگی، سلامت، تحقیقات، آموزش، درمان، تحصیل و در صورت نیاز اسکان و نگهداری و تلاش در جهت رفع محرومیت آنان فعالیت خواهد کرد.

این موسسه سازمانی است مستقل غیر دولتی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که خود را موظف به دفاع و حمایت از حقوق کودکان بی پناه و تلاش در جهت تأمین نیازهای اساسی (مادي و معنوي) آنها می داند

کمک حامی کودکانی است که علاوه بر تحمل خشونت در جدالی نابرابر و از پیش تعیین شده با فقر و تنگدستی قرار دارند.

روش های دستیابی به اهداف کمک

1-آگاه سازي جامعه و خانواده ها نسبت به بحث پيشگيري از انواع كودك آزاري با برگزاري جلسات كارشناسي و مشاوره اي

2-تلاش در جهت ساماندهي و توانمندسازي و حرفه آموزي كودكان كار و خياباني

3-پيگيري مشكلات حقوقي و قضايي كودكان بي پناه (آسيب ديده روحي و جسمي ، كار و خياباني اعتياد و عقب مانده از تحصيل و غيره …).

4-تلاش در جهت شناسايي و جلوگيري از كار اجباري و يا كار بدون مزد به كودكان

5-آگاهي و آموزش در جهت پيشگيري به والدين كودكان بي پناه در جهت جايگزين نمودن حس مسئوليت به جاي حس مالكيت نسبت به فرزندان خود با ارائه خدمات مشاوره اي و استفاده از كارشناسان خبره.

6-شناسايي و پيشگيري نسبت به رفع موانع و عوامل بازدارنده اجتماعي و فرهنگي مربوط به حقوق كودكان و كساني كه به نوعي پناه و سرپرست قانوني آنها محسوب مي شوند.

7-تلاش در جهت اجرايي نمودن اصول مندرج در كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1989 ميلادي به تصويب سازمان ملل متحد و در سال 1372 شمسي به تصويب نهايي دولت جمهوري اسلامي ايران رسيده است.

8-تلاش مستمر در جهت ارائه يك الگوي بهداشتي و سلامت نسبت به پيشگيري از بيماري و پرداخت كمك هزينه هاي درمان كودكان مورد نظر و كساني كه به نوعي پناه آنان محسوب مي شوند.