ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021

قلک‌

قلک‌های همیاری مؤسسه کمک

مؤسسه کمک از قلک‌های انحصاری خود به شماره ثبت طرح صنعتی ID- 21616 با شعار (بچه‌ها حامی کمک و کمک حامی بچه‌ها) رونمایی کرد. کودکان با دریافت این قلک‌ها ضمن فراگیری آموزش و مشارکت مستقیم در کار خیر و کمک به دیگر کودکان محروم و بی‌پناه شخصاً در کار ساخت و تولید آن به عنوان کاردستی به‌ صورت فردی گروهی مشارکت می‌نماید.