ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021

تاج گل

تاج گل های تسلیت موسسه کمک

با سفارش تاج گل های “کمک"

🔸ضمن هزینه کم تر و جلوگیری از اسراف، کودکان بی پناه را امیدی تازه می بخشیم

🔸تأمین نیازهای فوری و ضروری کودکان بی پناه

🔸توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دارای کودک بی‌پناه

🔸درونمان را با این نیک اندیشی وعشق ورزی مملو از طراوت و شادابی می شود

🔸و با زیبایی این کار مهر و محبت و همراهی و همدلی خود را با خانواده های عزادار بیان کرده و باعث آرمش روح عزیزشان می شویم

سفارش

🔸تاج گل ها در سه مدل یک طبقه، دو طبقه و ویژه می باشد.

🔹جهت سفارش با شماره تلفن های 6-86020082-021 تماس حاصل نمایید.