ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021

سوالات متداول

سوالات متداول شما از کمک...

کودک بی پناه کیست؟ آیا منظورتان همان کودک یتیم است؟

کودک بی پناه کودکی است که در اثر فقر، محرومیت، بیماری و عدم مراقبت و عدم صلاحیت فردی و اخلاقی پدر و مادر و یا سرپرست قانونی وی، صحت جسمانی و روحی و تربیت اخلاقی او در معرض خطر قرار گرفته باشد.خیر،صرفاً کودک بی پناه،کودک یتیم نیست،بلکه در بعضی مواقع کودکان بی پناه در خانواده هایی با حضور پدر و مادر و تمکن مالی خوب هم پیدا شده اند .

موسسه کمک چگونه بودجه و نیازهای مالی خود را تامین می کند ؟

طبق ماده 35 اساسنامه، بودجه موسسه از طریق ذیل تامین می شود :

الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آئين‌نامه.
ت) حق عضويت در سازمان.

اهداف موسسه کمک در جهت حمایت از کودکان بی پناه چیست؟

1-آگاه سازي جامعه و خانواده ها نسبت به بحث پيشگيري از انواع كودك آزاري با برگزاري جلسات كارشناسي و مشاوره اي

2-تلاش در جهت ساماندهي و توانمندسازي و حرفه آموزي كودكان كار و خياباني

3-پيگيري مشكلات حقوقي و قضايي كودكان بي پناه (آسيب ديده روحي و جسمي ، كار و خياباني اعتياد و عقب مانده از تحصيل و غيره …).

4-تلاش در جهت شناسايي و جلوگيري از كار اجباري و يا كار بدون مزد به كودكان

افراد و گروه های اجتماعی چگونه می توانند در فعالیت های موسسه کمک مشارکت داشته باشند؟

کلیه افراد و گروه های اجتماعی می توانند ضمن ارائه یپیشنهادادات خود به صورت مستقیم در کلیه ی فعالیت های موسسه کمک با توجه به علایق و مهارت های مشارکتی فعال داشته باشند .

چگونه می توان کودک بی پناه را به موسسه معرفی کرد؟

آحاد جامعه مخصوصاً اعضای موسسه کمک می توانند با توجه به شاخص های موجود در تشخیص درست و صحیح نسبت به کودکان محروم و بی پناه آنان را از طریق راه های ارتباطی موسسه معرفی کنند .