ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021

روش های نقدی

کمک های خود را به صورت نقدی پرداخت کنید...

خیرین ، نیکوکاران و حامیان ارجمند،موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک در راستای دستیابی به اهداف خود که همانا حمایت مادی و معنوی از کودکان بی پناه تحت پوشش خود می باشد اعلام می دارد در صورت تمایل نسبت به حمایت از این عزیزان می توانید از گزینه های زیر استفاده و به