ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021

تازه ترین اخبار

از آخرین اخبار و رویدادهای خیریه مطلع شوید

عید فطر

ماه رمضان رفت و صد حیف که این رفت و اون اومد

ارزاق و مایحتاج

تامين قوت روزانه خانواده ها، براساس نياز سرانه خانواده و به شرح دفاتر تنظيمي از "مركز توزيع و ارائه خدمات"…

بهداشت و درمان

تامين قوت روزانه خانواده ها، براساس نياز سرانه خانواده و به شرح دفاتر تنظيمي از "مركز توزيع و ارائه خدمات"…

ازدواج و جهیزیه

تامين قوت روزانه خانواده ها، براساس نياز سرانه خانواده و به شرح دفاتر تنظيمي از "مركز توزيع و ارائه خدمات"…