ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021

نمونه تاج گل و استند های نصب شده

نمونه تاج گل و استند های تسلیت نصب شده در مساجد برای مراسم ترحیم