ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021
برای پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر هم پیمان شویم

برای پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر هم پیمان شویم

حضور فعال موسسه کمک در اولین همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر با شرکت نماینده سازمان بهداشت جهانی و سایر متخصصان و مسئولین ملی و بین المللی