ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021
“شوان” تحولی نو در نذر قربانی

“شوان” تحولی نو در نذر قربانی

موسسه غیردولتی حمایت از کودکان بی‌پناه کمک” باهدف حمایت همه‌جانبه از حقوق کودکان محروم و بی‌پناه و تأمین دائمی و مستمر گوشت مورد نیاز آنان، اقدام به ایجاد مرکز بزرگ پرورش دام با نام اختصاص