ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021
پرداخت صدقات، فطریه و کفاره

پرداخت صدقات، فطریه و کفاره

💠بگو به‌راستی پروردگار من هرکدام از بندگانش را که صلاح بداند روزی فراوان می‌دهد و یا بر او تنگ می‌گیرد، بدانید هرچه را که انفاق کنید او عوضش را خواهد داد، زیرا او بهترین روزی دهندگان است. آیه 39 سوره سبا

💠 شما می‌ توانید صدقات، فطریه و کفاره خود را از طریق لینک yon.ir/komakch ، اپلیکیشن نیکوکار yon.ir/charity و یا شماره کارت بانک صادرات 6037691990169336 پرداخت کنید.
(در پرداخت آنلاین و اپلیکیشن، فطریه عام ، فطریه سادات و کفاره به تفکیک مشخص می باشد)