ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021
تیک مک

تیک مک

 

تیک مک، کالای بافته‌شده توسط زنان و دختران سرپرست خانوار و دارای کودک بی‌پناه بوده که تحت پوشش مؤسسه غیردولتی حمایت از کودکان بی‌پناه  کمک می‌باشند.

تیک مک، کالایی است که با دستان زنان و دختران سرپرست خانوار به‌صورت بسیار زیبا و چشم‌گیر بافته تا آنها از لحاظ اقتصادی توانمند شوند.

زنان و دختران سرپرست خانوار و بد سرپرست دارای کودک بی پناه به دلیل مشکلات مالی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و