ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021
به همت و ياری “شما” پيتزاها به دست كودكان بی پناه رسید

به همت و ياری “شما” پيتزاها به دست كودكان بی پناه رسید

اقدام مجمع دوستداران امام حسین (ع) و “کمپین حسین کیست” با همکاری موسسه کمک.
مدرسه پیام روستای زمان آباد واقع در امین آباد شهرری

به همت و ياری “شما” پيتزاها به دست كودكان بی پناه رسيد و لبخند رضايت بر صورت معصوم و بی‌پناهشان نقش بست.
و چقدر شيرين كه آرزوی بعديشان رسيدن “شما” به خواسته دلتان بود.