اعضای هیأت امناء

رامین الیکائی
رشته علوم سیاسی
کارشناسی ارشد علوم سیاسی در تهران
سرپرست امور بین الملل

منصور دهقان بنادکی
رشته علوم اجتماعی
کارشناسی علوم اجتماعی در دانشگاه تهران
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره موسسه کمک

اصغر صارمی شهاب
رشته روابط بین الملل
دکترا روابط بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی
رئیس گروه توسعه نظم عمومی

علی ایزدی
رشته مترجمی زبان
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
رئیس مجتمع آموزشی اجتماعی تهران بزرگ

فهیمه حسین زاده
رشته جامعه شناسی
دکترا جامعه شناسی در فرانسه
استاد دانشگاه | نویسنده و مترجم

مهری فرهودی
رشته مدیریت
کارشناسی ارشد مدیریت در مرکز مدیریت
عضو انجمن مشاور مدیریت  

جواد مدیری یزدی
رشته عمرانی
کارشناسی ارشد عمران در دانشکده مترو
مدیر تجاری شرکت بهره برداری متروی تهران

منوچهر قهوریجانی
رشته مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در دانشگاه آزاد
کارشناس

رضا میرفائقی
رشته بازرگانی

محسن ضیائیون
رشته علوم قضایی
کارشناسی علوم قضایی در تهران
مدیر مالی مجتمع آموزشی حنان

محمد رضایی
رشته حوزوی
کارشناسی ارشد حوزوی در حوزه علمیه مدیریت
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاه