با سفارش تاج گل و استند های “کمک”
تصاویر تاج گل و استند

🔸ضمن هزینه کم تر و جلوگیری از اسراف، کودکان بی پناه را امیدی تازه می بخشیم

🔸تأمین نیازهای فوری و ضروری کودکان بی پناه

🔸زمینه ساز اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دارای کودک بی‌پناه

🔸درونمان را با این نیک اندیشی وعشق ورزی مملو از طراوت و شادابی می کنیم

🔸 با زیبایی این کار مهر و محبت و همراهی و همدلی خود را با خانواده های عزادار بیان کرده و باعث آرامش روح عزیزشان می شویم

🔸انواع مختلف تاج گل در سه مدل یک طبقه، دو طبقه و ویژه می باشد.

🔸ارتفاع گل ویژه حدود 200 سانتی متر

🔸ارتفاع گل دوطبقه 230 سانتی متر

🔸ارتقاع گل یک طبقه 180 سانتی متر می باشد.

🔸ارتقاع استند دو متر می باشد.

🔹جهت سفارش و هماهنگی با فاصله زمانی مناسب در ساعات 8 الی 16 با شماره تلفن های 6-86020082-021 تماس حاصل نمایید.