تاج گل

با سفارش تاج گل و استند های “کمک”
🔸ضمن هزینه کم تر و جلوگیری از اسراف، کودکان بی پناه را امیدی تازه می بخشیم

🔸تأمین نیازهای فوری و ضروری کودکان بی پناه
🔸زمینه ساز اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دارای کودک بی‌پناه
🔸درونمان را با این نیک اندیشی و عشق ورزی مملو از طراوت و شادابی می کنیم
🔸 با زیبایی این کار مهر و محبت و همراهی و همدلی خود را با خانواده های عزادار بیان کرده و باعث آرامش روح عزیزشان می شویم
🔸انواع مختلف تاج گل در سه مدل یک طبقه، دو طبقه و ویژه می باشد.🔹جهت سفارش و هماهنگی با فاصله زمانی مناسب در ساعات 8 الی 16 با شماره تلفن های 6-86020082-021 تماس حاصل نمایید.