کلاب فوت

درمان کلاب فوت نوزاد

علی اصغر، نوزاد ۳۰ روزه که به بیماری “کلاب فوت” مبتلا بود که به لطف حامیان کمک، در چند روز گذشته گچ …
شاهنامه خوانی مرشد محسن میرزاعلی

شاهنامه خوانی برای بچه ها

امسال به مناسبت بزرگداشت شاعر حماسه سرای بزرگ ایران زمین حکیم ابوالقاسم فردوسی به منظور آشنایی کودکا…

نگاهی به آنچه انجام دادیم

رسیدگی به کودک بی پناه

اهدای نوشت افزار

درمان

هیچ کس با بخشش فقیر نشده است

گالری ما را مشاهده کنید

حامیان ما

داوطلب شوید

ما مشتاقانه منتظر شما هستیم