صندوق صدقات های موسسه کمک

با درخواست و نصب صندوق‌های همیاری موسسه کمک به‌صورت کاملاً رایگان، ما را در جهت حمایت و ارائه خدمات به کودکان محروم و بی‌پناه تحت پوشش یاری رسانید.
قابل‌ذکر است صندوق‌های موسسه کمک در حال حاضر در بیش از 130 مرکز درمانی،ایستگاه مترو و مجتمع تجاری در سطح استان تهران نصب و راه‌اندازی شده است
.