مقررات همکاری


ضمن قدردانی از حسن توجه هموطنان نیکوکار در حمایت از کودکان محروم و بی پناه تحت پوشش موسسه حمایت از کودکان بی پناه کمک بدین وسیله به اطلاع می‌رساند:

۱- این موسسه وفق اساسنامه و اهداف مؤسسان و مانند تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد مشابه در سراسر جهان، موسسه ‌ای غیردولتی، غیرسیاسی و تابع قوانین مدون و جاری کشور و متعهد به پاسخ‌گویی شفاف هست. لذا هرگونه اقدام جهت کسب عواید و جلب مشارکت‌های مردمی در چارچوب اساسنامه و طبق ضوابط داخلی این موسسه بر اساس سرفصل‌های معین و تأییدشده توسط مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.


2- تمامی اقدامات خیرخواهانه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرفاً در قالب روش‌های اعلام شده از سوی موسسه کمک و با انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای حمایت مالی امکان‌پذیر می‌باشد و هرگونه فعالیت شخصی تبلیغاتی به نفع موسسه کمک خارج از این چارچوب و بدون اخذ مجوز مکتوب و ارائه کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح داخلی جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی بوده و مورد پذیرش نخواهد بود.


3- همچنین هرگونه استفاده از نام و لوگوی بدون اخذ مجوز در کلیه فضاهای تبلیغاتی رسانه‌ای حقیقی و مجازی یا با عنوان موسسه کمک، صرفاً با انعقاد تفاهم‌نامه یا اخذ مجوز در چارچوب قوانین مدون کشور و اساسنامه و قواعد داخلی این موسسه امکان‌پذیر می‌باشد.
تأکید می‌گردد در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، موسسه کمک ناگزیر از انجام اقدامات قانونی خواهد بود.