روش های نقدی

خیرین ، نیکوکاران و حامیان ارجمند،موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک در راستای دستیابی به اهداف خود که همانا حمایت مادی و معنوی از کودکان بی پناه تحت پوشش خود می باشد اعلام می دارد در صورت تمایل نسبت به حمایت از این عزیزان می توانید از گزینه های زیر استفاده و بهره برداری نمایید .


پرداخت از طریق کارت های عضو شتاب

 
 
بانک آینده 
✔️شماره کارت
6362-1411-9850-2776

بانک ملت 
✔️شماره کارت
6104-3377-5378-3974

بانک صادرات 
✔️شماره کارت
6037-6919-9016-9336

بانک سرمایه 
✔️شماره کارت
6396-0711-0019-7557

حساب بانکی نروژ

DNB bank in Norway
Account No: 15064134857

اپلیکیشن بادصبا

باد صبا