گزارش سمینار دو روزه راهبرد مشارکت ها به میزبانی سازمان امور پناهندگی نروژی

گزارش سمینار دو روزه راهبرد مشارکت ها به میزبانی سازمان امور پناهندگی نروژی در ایران و حضور فعال موسسه کمک به عنوان یکی از شرکای اجرایی NRC در این سمینار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین رویدادها