روز دانش آموز

اخبار

ویژه برنامه روز دانش آموز- مدرسه علامه مجلسی

موسسه «کمک» به منظور بزرگداشت روز دانش آموز در مدرسه علامه مجلسی پاکدشت به برگزاری جشن، اهدای هدایا و نیز پذیرایی از دانش آموزان پرداخت، در این مراسم هنرمندان داوطلب «کمک» به طراحی صورت دانش آموزان برتر و مورد تایید دبیران پرداختند که بسیار مورد توجه آن ها قرار گرفت.