سبد ارزاق

اخبار

توزیع سبدهای ارزاق

توزیع سبدهای ارزاق شامل برنج ایرانی، گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن، سویا، ماکارونی، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، پودر لباسشویی، رب، تُن ماهی و چای به ارزش هر سبد 480 هزار تومان، در بین بیش از 70 خانواده محروم کودکان بی پناه در منطقه خیرآباد ورامین.