مینا قاسمی

اخبار

جایزه ویژه هیئت‌داوران جشنواره بین‌المللی سینما‌حقیقت به مستند «آن‌شب»

مینا قاسمی زواره فعال حقوق کودکان و حامی کودکان «کمک» جایزه ویژه هیئت‌داوران را با ساخت مستند «آن‌شب» که ماجرای خریدوفروش و قاچاق نوزادان را هم‌زمان با حضور در بخش مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینما‌حقیقت» روایت می‌کند به خود اختصاص داد.