هایپوترمی

اخبار

درخواست دکتر چوبدار برای هایپوترمی کودکان زیر سه سال

هایپوترمی یک مشکل پزشکی اورژانسی است که در آن بدن شخص سریع‌تر از آنکه بتواند گرما تولید کند آن را از دست می‌دهد و باعث پایین آمدن درجه حرارت بدن به زیر 37 خواهد شد.