کودکان

اخبار

شاهنامه خوانی برای بچه ها

امسال به مناسبت بزرگداشت شاعر حماسه سرای بزرگ ایران زمین حکیم ابوالقاسم فردوسی به منظور آشنایی کودکان این مرز و بوم با زندگی و اشعار او یک برنامه شاهنامه خوانی با حضور مرشد محسن میرزاعلی برای بچه های تحت پوشش کمک در خانه فرهنگ خیرآباد ورامین برگزار کردیم.

اخبار

بازسازی و نوسازی خانه نرگس

نرگس دختری که فقط به معلمش گفته بود آرزو داره خانه‌شان سفید شود به آرزویش رسید و فراتر از آن کل خانه وی توسط تیم مهندسی «کمک» مورد بازسازی قرار گرفت بچه های «کمک» وقتی رفتند به روستای احمدآباد ماهدشت برای برآورده کردن آرزوی نرگس دیدند انقدر شرایط خونه اش ناپایدار و ناایمنه که نه تنها قابل سفید کردن نیست بلکه قابل زندگی هم نیست و همین امر باعث شد که کل خانه از نو ساخته و پرداخته بشه.