forced air warmer

اخبار

درخواست دکتر چوبدار برای هایپوترمی کودکان زیر سه سال

هایپوترمی یک مشکل پزشکی اورژانسی است که در آن بدن شخص سریع‌تر از آنکه بتواند گرما تولید کند آن را از دست می‌دهد و باعث پایین آمدن درجه حرارت بدن به زیر 37 خواهد شد.