اقدامات درمانی موسسه کمک

امروز موسسه کمک از میان همه معضلات و مشکلات ناشی از وضعیت نا بهنجار کودکان بی پناه رسیدگی به بیماری و تلاش در جهت درمان آن ها را به عنوان اولویت نخست قرار داده است و این را هم به خوبی می دانیم که متاسفانه شرایط موجود به گونه ای رقم خورده است که هیچ راهکار و امیدی به جز عمل به مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه و مشارکت منجسم و بی واسطه آن ها در مترفع ساختن آسیب های اجتماعی خود وجود ندارد.

لازم به ذکر است در حال حاضر فقط در حوزه درمان بیش از 320 کودک بیمار در حال مداوا بوده که قریب به 120نفر از آن ها با دو نفر همراه نیازمند اسکان موقت در دوران قبل از درمان می باشند. موسسه کمک امکان اسکان این کودکان به با دو نفر همراه را در هتل پرشیا فراهم کرده است.