همکاری مشترک موسسه خیریه کمک و موسسه خیریه سیمرغ جهت تامین هزینه سفر کودکان بیمار

همکاری مشترک موسسه خیریه کمک و موسسه خیریه سیمرغ جهت تامین هزینه سفر کودکان بیمار

موسسه کمک همواره از میان همه معضلات و مشکلات ناشی از وضعیت نا بهنجار کودکان بی پناه رسیدگی به بیماری و تلاش در جهت درمان آن ها را به عن...

ادامه مطلب