امکان جدید توسط دیجی کالا

به مسیر تازه مهربانی بیا

دیجی کالا مهر امکانی فراهم کرده است تا به سادگی یک خرید، نیکوکاری کنید.
شما می‌توانید کالاهای مورد نیاز برای موسسه‌ حمایت از کودکان بی پناه کمک را ببینید و هر اندازه که می‌خواهید در انجام کار نیک سهیم شوید.
برای اقدام به صفحه دیجی کالا مهر موسسه کمک مراجه نمایید.

ادامه مطلب