اخبار

طراحی نقاهتگاه توسط داوطلب موسسه کمک خانم نرگس منشی زاده

طراحی نقاهتگاه

طراحی نقاهتگاه و همراه سرای بیمار بر خلاف ساختمان ها بیشتر تحت تاثیر مصرف کننده است برای طراحی هر نوع از مراکز درمانی ونقاهتگاهی مطالعات و مقدماتی لازم است که بدون آنها نقاهتگاهاصولی میسر نمی شود. این نیاز های اولیه شامل ساختار هایی هستند که برای طراحی وسایل درمانی،فضاهای اقامتی و مسیر های رفت آمدو آرامش و رفاه درمان درمکان نقاهتی که علاوه بر اهمیت مواردذکر شده ارائه استاندارد های لازم برای ساخت یک مکان نقاهتگاهی نیز مهم است . .ویژگی های لازمبرای این محیط ها ،در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

طراحی نقاهتگاه

موقعیت سایت طراحی

شهر قدس یکی از شهرهای قدیمی استان تهران م یباشد که با قرار گرفتن این شهردر بزرگراه)کیلومتر20( و موقعیت خوب جغرافیایی و آب و هوای خوب کوهپای های در این چند سال اخیر میزبان سکونت مهاجران بسیاری از سایر شهرهای کشور بوده است. شهرستان قدس با مساحت 114 کیلومتر مربع مجاور با شهرستان های کرج و شهریار درغرب تهران بزرگ قرار گرفته به طوریکه از شرق و شمال شرقیبه شهر تهران ،از غرب وجنوب غربی به شهرستان شهریار و ازشمال و شمال غربی به شهرستان کرجمحدود می شود.در سال 1368خورشیدی تحت نامقلعه حسن خان شناخته می شد، روستایی کوچک و قلعهمانند درحاشیه جنوب غربی تهران و همجواری شهرداری منطقه 9 و 18 بود. در یک جبهه آن کاووسیه و در جبهه غربی آن سرخ حصار قرار داشت.شهر قدس از رشد روستای قلعه حسن خان و ادغام آن با نقاط دیگری مانند سرخ حسار کاووسیه و شهرک بهشتی(قدس)به وجود آمده است.

طراحی نقاهتگاه

اهداف موضوع:

کودکان بی شماری هستند که به دلیل فقر مالی وفرهنگی خانواده و نبود یک مدافع خوب با انواع بیماری های صعب العلاج روزی هزار بار از درد بی پناهی خودآرزوی مرگ میکنند .

  • ساخت دنیایی که درآن همه کودکان بی پناه بیمار وهمراهانشان تحت حمایت هستند وفعالانه درسه حوزه درمان روحی اسکان ورفاهی یاری می شوند .
  • ایجاد فضای مشاع مناسب برای تعاملات جمعی و فضای شاد
  • تسریع در روند درمان وبهبود کودکان بیمار ازجهت آسایش وی وهمران
  • ارتباط با فضای باز و اکسیژن دهی به مغز

نیاز سنجی نقاهتگاه مورد نیاز کودکان بیمار و خانواده هایشان

موسسه کمک از داوطلب عزیز خانم نرگس منشی زاده برای انجام این پروژه علمی و خیرخواهانه تشکر کرده و برای او آرزوی برکت و توفیق روز افزون می نماید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *